Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

trening życiaBardzo ciekawy krótki film, ukazujący 2700km wyprawę przez domy Stowarzyszenia MONAR.

Film Wielkopomorskiej Wytwórni Filmowej,  zrealizowany przez Krzysztofa Kuźnickiego i Lonie Kaniuk.
 
 

Pokolenie 2010 jest projektem międzypokoleniowym zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok walki przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu)

Odsłon artykułów:
324971

Zajrzyj też