Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

 

 

Pokolenie 2010 jest projektem międzypokoleniowym zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok walki przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu)


Wyjątkowo ważnym celem tego Europejskiego Roku jest udzielenie głosu tym, którzy żyją na co dzień w ubóstwie i doświadczają wykluczenia społecznego.

Projekt ten nie jest przeznaczony jedynie dla pokolenia między 20 a 30 rokiem życia : jest to projekt międzypokoleniowy. Zamierzeniem projektu jest by dorastająca młodzież wyszła na spotkanie dzieci (wolontariat, Tapori, Biblioteki uliczne) i dorosłych (dialog obywatelski na różnych etapach realizacji projektu).

Ruch ATD jest organizacją pozarządową niezwiązaną z żadnym ruchem politycznym ani religijnym. Został założony w roku 1957 przez Józefa Wrzesińskiego i działa w ponad trzydziestu krajach Europy, Afryki, Ameryki Północnej oraz Południowej, a także w regionie Oceanu Indyjskiego i Azji. Ruch ATD walczy o prawa człowieka, a zwłaszcza o zapewnienie dostępu do praw osobom najuboższym. Od roku 1991 posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). ATD posiada status konsultacyjny przy organizacjach: UNICEF, UNESCO oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także uczestniczy w pracach Rady Europy. Posiada również stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej.

 

 

Odsłon artykułów:
289896

Zajrzyj też