Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

banner 

Realizator:

Stowarzyszenie „MONAR”

 

Miejsce realizacji:

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie / Hostel

 

Czas trwania programu:

04.01.2016 – 31.12.2016

 

Cel programu:

Założeniem programu jest wsparcie socjalne oraz kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych przez osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny lub są na ostatnim jego etapie, wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem
ze względu na uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

 

Uczestnicy programu:

Program przeznaczony jest dla osób uzależnionych od narkotyków, które ukończyły terapię stacjonarną w ośrodku leczenia uzależnień i utrzymują abstynencję lub są jeszcze w trakcie terapii.

 

Program obejmie opieką 30 osób w ciągu roku.

 

Działania Projektu:
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych,
  • wspieranie procesu readaptacji,
  • grupy wsparcia,
  • interwencje kryzysowe.

 

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Odsłon artykułów:
339082

Zajrzyj też