Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w WyszkowieProgram Terapeutyczny Ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego MONAR w Wyszkowie

Program „Wzajemnie Potrzebni”

 

 

Credo

 

Jesteśmy tu po to, by wzajemnie sobie pomagać w rozwoju i zdobywaniu świadomości oraz po to by zaufać sobie, byśmy i my mogli zaufać innym.

Wzajemnie siebie wspieramy, jesteśmy odpowiedzialni za własne czyny, ale i za czyny bliźnich.

Wzajemnie potrzebni, uczymy się dawać i przyjmować.

Wzajemnie silni - razem zmieniamy siebie tak, by już nigdy nie upaść… razem mamy siłę, by tego dokonać.

 

 

Leczenie stacjonarne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych


Do ośrodka przyjmowani są osoby pełnoletnie, mężczyźni i kobiety (także matki z dziećmi).
Program terapii trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach)
Liczba miejsc w ośrodku - 29.

Podstawa rozpoczęcia procedury przyjęciowej jest skierowanie z poradni uzależnień lub oddziału detoksykacji z odpowiednim rozpoznaniem wg. ICD ( od F11 do F19 ), w tym uzależnienie mieszane (alkohol i inne substancje psychoaktywne), a także lekowe. Zgłoszenia do terapii przyjmowane są telefonicznie i wpisywane do książki osób oczekujących na przyjęcie.

 

 

Założenia ogólne:

 

 • Pobyt w Ośrodku w trybie całodobowym trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia z przyczyn indywidualnych .

   

 • Po zakończeniu terapii podstawowej istnieje możliwość zamieszkania w hostelu na okres 6 miesięcy – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu z przyczyn terapeutycznych, socjalnych , prawnych.

   

 • Po zakończeniu leczenia podopieczni mogą korzystać z tzw. opieki postresocjalizacyjnej dotyczącej osób, których sprawy formalno administracyjne, sądowe i zdrowotne nie zostały uregulowane w trakcie pobytu terapeutycznego.

   

 • Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia obojga płci z terenu całego kraju.

   

 • Przyjmowane są osoby uzależnione od wszystkich substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, jeśli jest on jedną z substancji używanych zastępczo lub razem z innymi środkami chemicznymi.

   

 • Ośrodek prowadzony jest metodą Społeczności Terapeutycznej.

   

 • Placówka działa w oparciu o uniwersalny system wartości – wyznawana religia lub jej brak nie wpływa na decyzję o przyjęciu do Ośrodka.

   

 • Rekrutacja uczestników programu Ośrodka dokonywana jest na podstawie zgłoszeń telefonicznych z poradni, punktów konsultacyjnych, oddziałów detoksykacyjnych w oparciu o dane uzyskane w standaryzowanej rozmowie wstępnej. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmowana jest poprzez zwykłe głosowanie większością głosów społeczności placówki.

Odsłon artykułów:
347630

Zajrzyj też