Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

  • Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia obojga płci z terenu całego kraju (przyjmujemy także uzależnione matki z dziećmi).
  • Przyjmowane są osoby uzależnione od wszystkich substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, jeśli jest on jedną z substancji używanych zastępczo lub razem z innymi środkami chemicznymi.
  • Pobyt w Ośrodku w trybie całodobowym trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia z przyczyn indywidualnych .
  • Po zakończeniu terapii podstawowej istnieje możliwość zamieszkania w hostelu na okres 6 miesięcy – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu z przyczyn terapeutycznych, socjalnych , prawnych.
  • Po zakończeniu leczenia podopieczni mogą korzystać z tzw. opieki postresocjalizacyjnej dotyczącej osób, których sprawy formalno administracyjne, sądowe i zdrowotne nie zostały uregulowane w trakcie pobytu terapeutycznego.
  • Ośrodek prowadzony jest metodą Społeczności Terapeutycznej.
  • Placówka działa w oparciu o uniwersalny system wartości – wyznawana religia lub jej brak nie wpływa na decyzję o przyjęciu do Ośrodka.
  • Rekrutacja uczestników programu Ośrodka dokonywana jest na podstawie zgłoszeń telefonicznych z poradni, punktów konsultacyjnych, oddziałów detoksykacyjnych w oparciu o dane uzyskane w standaryzowanej rozmowie wstępnej. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmowana jest poprzez zwykłe głosowanie większością głosów społeczności placówki.
Odsłon artykułów:
347609

Zajrzyj też