Stowarzyszenie Monar

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie

specjalista terapii uzależnień

 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, teatrolog - autorka opracowania mapy teatrów amatorskich w Polsce. Po certyfikowanych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, odbyła staż i przeszła weryfikację w Ośrodku Monar w Marianówku. Staż wolontariacki w zakresie metod pracy z osobami uzależnionymi odbyła w Hamburgu na zaproszenie niemieckiej organizacji PAUKE. Absolwentka szkoleń i stażu w zakresie pracy z kobietami uzależnionymi, zakażonymi wirusem HIV i pracy harm - reduction. Odbyła szkolenie i staż w organizacji Stupieni w Odessie, posiada przygotowanie w zakresie metod pracy z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności.


Autorka programu Alternative Dance dla młodzieży używającej narkotyków syntetycznych. J. Władoń legitymuje się Certyfikatem Ministra Zdrowia z zakresu rehabilitacji osób uzależnionych, nadającym tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień.

Wyróżniona nagrodą Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych CREDO "Za serce i oddanie osobom uzależnionym", jest laureatką nagrody Wojewody Mazowieckiego za zasługi w przeciwdziałaniu narkomanii w woj. mazowieckim, posiada nagrodę Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii za pracę z osobami uzależnionymi i integrację środowiska przeciwdziałania narkomanii a także złoty medal za zasługi w pracy penitencjarnej z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności przyznany przez Ministra Sprawiedliwości i Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez szereg kadencji sprawowała funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Monar, pozostając w tych latach najbliższym współpracownikiem jego twórcy - Marka Kotańskiego. Organizatorka Wielkiego Koncertu na Rzecz Dzieci z wirusem HIV - "Niech świat się do nich uśmiechnie" z udziałem polskiej czołówki sceny muzycznej i brytyjskiej legendy rocka Uriah Heep na Stadionie X - Lecia 14 sierpnia 1992r.

Inicjatorka programu "PROFIBUS" - pierwszych mobilnych punktów konsultacyjnych dla narkomanów w Warszawie, animatorka ruchu Street Workers w ramach programu wczesnego kontaktu z uzależnionymi na terenie stołecznych dworców PKP. Współautorka programu eksperymentalnych form readaptacji społecznej dla ludzi bezdomnych w osadach "Victoria Kotan", przekształconych w 1993 r. w Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, konsultantka szeregu produkcji filmowych poświęconych problematyce uzależnień i terapii. W 2001 r. uhonorowana została aktem nadania tytułu Przyjaciel Ludzi Bezdomnych. Obecnie kieruje monarowskim niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej - ośrodkiem rehabilitacji w Wyszkowie.

Odsłon artykułów:
333539

Zajrzyj też